Hardangerbrua

Hardangerbrua er en bro over Eidfjorden mellom Vallaviki i Ulvik og Bu i Ullensvang kommuner. Broen ble offisielt åpnet for ordinær trafikk 17. august 2013 og erstattet ferjeforbindelsen Bruravik–Brimnes mellom Bruravik i Ulvik kommune og Brimnes i Eidfjord. Broen er 1380 meter lang, med et hovedspenn på 1310 meter. Da den åpnet i 2013, var den verdens tiende lengste hengebro, og hovedspennet er det lengste i Norge.

Brotårnene har en høyde på 201,5 meter og er det høyeste byggverket på Norges fastland (med unntak av antennemaster). Seilingshøyden er anslått til 55 meter. Det er det lengste brospennet i verden med bare to kjørefelt. Broen har 3,25 m gang- og sykkelvei ved siden av kjørebanen for biltrafikk. Midten av brospennet kan bevege seg mer enn 7 meter til hver side. Dette store utslaget er ikke merkbart for sjåfører ute på broen, fordi kjørebanen midt på spennet ligger 10 meter høyere enn ved brokarene.