fbpx

Skjervet

Veien mellom Eide i Granvin og Voss er en av de eldste veiene som ble omtalt i middelalderen. I ett diplom fra 1343 fra Voss om fordeling av veiarbeid finner man og beskrevet veien til Angr (Granvinsfjorden). 

Først på 1700-talet ble det kjørende vei over Skjervet, i dette hovedsambandet mellom Hardanger og Vossebygdene. Kjørevegen gjennom Skjervet var den første veisaken som kom opp på det første fylkestinget i 1838. 

I andre verdskrig var det kamper mellom norske og tyske militæravdelinger i Skjervet, 25. april 1940. Norske stillinger i jernbanetunnelene gav ild mot tyske tropper som rykket fram fra Eide.

Da det ble bestemt at riksvei 13 mellom Granvin og Voss skulle legges i tunnel forbi Skjervet og Skjervsfossen, ble det samtidig satt av midler til å ruste opp gamleveien. Den er åpen for trafikk i sommerhalvåret.