Blog

The news about our great company

Sentrumsbadet – Sauda

Saudahallen i Sauda i Ryfylke består av innendørs svømmehall og utendørs badeanlegg.

Svømmehallen har et basseng på 25 meter med vassklie (35 m), stupebrett (1 og 3 m) og lekeapparat. I tilknytning til svømmehallen finner du utendørs helårsbasseng på 10 x 10 meter, med både bobler, motstrøm og massasje for nakke og rygg. Barnebasseng, hoppbasseng og rutsjebane samt friområde med sitteplasser kommer i tillegg, til bruk i sommermånadane. Vannet i bassenget ute holder 32 grader og kan nytes hele året!

Continue Reading

Annas Kafè – Tinghaug

Annas Kafé gir deg ei unik oppleving på ein minneverdig plass.Kvar søndag er kaféen open med heimelaga kaker, vafler og kaffi, midt blant kunstverka til målaren Samuel Tveit. I tillegg til god servering kan me lokke med midlertidige kunst- og salsutstillingar i kjellaren av lokale målarar. Sjølve Tinghaug er verdt eit besøk berre for å oppleve å tre inn i ein kunstnarheim frå ei anna tid, med originale kunstverk av Samuel og Eigil Tveit på veggane, gamle møbler og blondegardiner. Plasseringa ved Rødstjødna gjer det idéelt å kombinere kafébesøket med ein tur rundt det vakre vatnet, badetur eller eit slag golf på Sauda Golfbane.Det er sitjeplassar i begge etasjar og på tunet, når vêret er til det. Kaféen er kun basert på frivilleg arbeidskraft, og går inn under Interessegruppa Samuel Tveit. Alle inntekter går til utgifter i samband med kafédrifta, og til vedlikehald/oppussing av Tinghaug. Annas Kafé har vore ein suksesshistorie utan like, og sidan opninga i mai har gamle og unge fylt stova til Anna kvar søndag. På det meste har fleire hundre vore innom på ein dag

Tingahug er ein historisk plass i Saudasjøen, der målaren Samuel Tveit budde i lag med den unge, danske kona si Anna, og sonen deira Eigil som sjølv vart målar. Eigil døydde i 2010 og etterlot huset til Sauda kommune. Han hadde levd heile livet åleine i Tinghaug utan å følgje utviklinga i verda utanfor. Dette etterlot kommunen eit museumsbygg. Interessegruppa kjøpte huset av kommunen, og fekk ved hjelp av frivillege donasjonar og engasjement pussa opp huset så det igjen gjer minna ære.I dag står Tinghaug som eit vel bevart hus frå 1940-talet, innreidd med møbler og inventar delvist frå huset og delvist frå private donasjonar. Måleria på veggane er stort sett laga av Samuel Tveit og Eigil Tveit.

Continue Reading

Sauda Smelteverk og Åbøbyen

Åbøbyen er ein bydel i Sauda kommune, bygd ut hovudsakleg i første del av 1900-talet av dei amerikanske fabrikkeigarane.

Åbøbyen vart planlagt som ein hageby med flotte parkanlegg, storslåtte allear, velregulerte gater, tennisbanar, idrettsbane, bibliotek og butikk, skule og sjukehus. Sjølv om dei arkitektteikna husa hadde god standard etter den tids forhold, var det skilnad på folk: Gatene fortalde kven du var. Haakonsgaten er «paradegata» mellom direktørbustaden og fabrikkporten. Nedst i gata, nærast støy og støv frå fabrikken, budde arbeidarane med lågast status og minst ansiennitet. Vidare oppover i gata, med stadig finare hus og betre leiglegheiter, budde i rekkjefølgje formenn, lågare funksjonærar og høgare funksjonærar – i same gate som direktøren.

Liknande bustadområde kan ein finna på andre industristader, slik som OddaTyssedalJørpelandFlørliGlomfjordRjukan og Eydehavn.

Då EFP Co Ltd. i 1914 fekk konsesjon var det på visse vilkår, på same måte som ved etableringa av andre industristader i landet. Bedrifta kommenterte vilkåra slik:

«Vi agter at bygge det sundeste og bedst utstyrte fabrikanlæg i sit slag i Norge – et anlæg som vil bli til ære baade for Norge, distriktet, regjeringen og os selv.»[2]

Når selskapet her seier «fabrikanlæg», er dette i vid forstand, altså ikkje berre sjølve fabrikken, men òg bustader, grøntanlegg og det som høyrer til. Slik sett kan ein seia at EFP hadde som mål at Sauda skulle visa veg for resten av landet. I nokon grad vart det slik, og hovudstadsaviser og utanlandske media kom til Sauda for å sjå og læra.

Continue Reading

Brakanes Hotell Ulvik

Brakanes Hotel ligger vakkert til ved fjorden og har over 160 år historie i veggene.  Like utenfor er det en idyllisk hage der gjestene hygger seg med bading, mat og drikke hele sommeren.
De gode opplevelsene står i fokus, både rundt bordet, men også ellers på hotellet.

Turisteventyret på Brakanes Hotell ble startet av skysskaren Sjur som dreiv lokal skysstasjon som formidla skyss av både folk og varer. Dattera Kari ble gift med lærer Hans Lindebrække i 1871 og de overtok hotellet i 1884. Hans Lindebrække utvidet hotellet med flere rom med det samme han overtok det. Han var foregangsmann i bygda og gjorde en stor innsats på mange områder, spesielt som lærer og kommunepolitiker, der han blant annet var ordfører i bygda i 25 år.

Opp gjennom årene er det bygd på sakte, men sikkert, og i dag har hotellet hele 143 rom og stort kurs- og konferansesenter.

Continue Reading

Skjervet

Veien mellom Eide i Granvin og Voss er en av de eldste veiene som ble omtalt i middelalderen. I ett diplom fra 1343 fra Voss om fordeling av veiarbeid finner man og beskrevet veien til Angr (Granvinsfjorden). 

Først på 1700-talet ble det kjørende vei over Skjervet, i dette hovedsambandet mellom Hardanger og Vossebygdene. Kjørevegen gjennom Skjervet var den første veisaken som kom opp på det første fylkestinget i 1838. 

I andre verdskrig var det kamper mellom norske og tyske militæravdelinger i Skjervet, 25. april 1940. Norske stillinger i jernbanetunnelene gav ild mot tyske tropper som rykket fram fra Eide.

Da det ble bestemt at riksvei 13 mellom Granvin og Voss skulle legges i tunnel forbi Skjervet og Skjervsfossen, ble det samtidig satt av midler til å ruste opp gamleveien. Den er åpen for trafikk i sommerhalvåret.

Continue Reading

Hardangerbrua

Hardangerbrua er en bro over Eidfjorden mellom Vallaviki i Ulvik og Bu i Ullensvang kommuner. Broen ble offisielt åpnet for ordinær trafikk 17. august 2013 og erstattet ferjeforbindelsen Bruravik–Brimnes mellom Bruravik i Ulvik kommune og Brimnes i Eidfjord. Broen er 1380 meter lang, med et hovedspenn på 1310 meter. Da den åpnet i 2013, var den verdens tiende lengste hengebro, og hovedspennet er det lengste i Norge.

Brotårnene har en høyde på 201,5 meter og er det høyeste byggverket på Norges fastland (med unntak av antennemaster). Seilingshøyden er anslått til 55 meter. Det er det lengste brospennet i verden med bare to kjørefelt. Broen har 3,25 m gang- og sykkelvei ved siden av kjørebanen for biltrafikk. Midten av brospennet kan bevege seg mer enn 7 meter til hver side. Dette store utslaget er ikke merkbart for sjåfører ute på broen, fordi kjørebanen midt på spennet ligger 10 meter høyere enn ved brokarene.

Continue Reading

Blog

The news about our great company