En rundtur i Hardanger

Søndag under Landstreffet kan de som ønsker være med på en ca 25 mil rundtur inn Hardanger til Ulvik. Vi starter fra Hordatun og om mulig kjører vi utenom tunnelene på gamle Røldalsvegen.  Vi er innom Odda og Kinsarvik før vi tar lunsj på ærverdige Brakanes Hotell i Ulvik.

Derfra tar vi gamleveien til Granvin og opp til Skjervsfossen.  Den lille veisnutten fra bunn til topp av Skjervet er svært underholdende.  Deretter tar vi en kjapp etappe til Kvanndal der vi tar ferja til Utne.  Herfra følger vi Nordsiden av fjorden og svinger innom Kvestad Sideri før turen går tilbake til Odda og så opp igjen til Hordatun.  25 mil med kjøreglede og fantastisk utsikt.  Ruten finner du på denne linken

Vi vil være tilbake på hotellet ca 18:30.

 

Brakanes Hotell Ulvik

Brakanes Hotel ligger vakkert til ved fjorden og har over 160 år historie i veggene.  Like utenfor er det en idyllisk hage der gjestene hygger seg med bading, mat og drikke hele sommeren.
De gode opplevelsene står i fokus, både rundt bordet, men også ellers på hotellet.

Turisteventyret på Brakanes Hotell ble startet av skysskaren Sjur som dreiv lokal skysstasjon som formidla skyss av både folk og varer. Dattera Kari ble gift med lærer Hans Lindebrække i 1871 og de overtok hotellet i 1884. Hans Lindebrække utvidet hotellet med flere rom med det samme han overtok det. Han var foregangsmann i bygda og gjorde en stor innsats på mange områder, spesielt som lærer og kommunepolitiker, der han blant annet var ordfører i bygda i 25 år.

Opp gjennom årene er det bygd på sakte, men sikkert, og i dag har hotellet hele 143 rom og stort kurs- og konferansesenter.

Continue Reading

Skjervet

Veien mellom Eide i Granvin og Voss er en av de eldste veiene som ble omtalt i middelalderen. I ett diplom fra 1343 fra Voss om fordeling av veiarbeid finner man og beskrevet veien til Angr (Granvinsfjorden). 

Først på 1700-talet ble det kjørende vei over Skjervet, i dette hovedsambandet mellom Hardanger og Vossebygdene. Kjørevegen gjennom Skjervet var den første veisaken som kom opp på det første fylkestinget i 1838. 

I andre verdskrig var det kamper mellom norske og tyske militæravdelinger i Skjervet, 25. april 1940. Norske stillinger i jernbanetunnelene gav ild mot tyske tropper som rykket fram fra Eide.

Da det ble bestemt at riksvei 13 mellom Granvin og Voss skulle legges i tunnel forbi Skjervet og Skjervsfossen, ble det samtidig satt av midler til å ruste opp gamleveien. Den er åpen for trafikk i sommerhalvåret.

Continue Reading

Hardangerbrua

Hardangerbrua er en bro over Eidfjorden mellom Vallaviki i Ulvik og Bu i Ullensvang kommuner. Broen ble offisielt åpnet for ordinær trafikk 17. august 2013 og erstattet ferjeforbindelsen Bruravik–Brimnes mellom Bruravik i Ulvik kommune og Brimnes i Eidfjord. Broen er 1380 meter lang, med et hovedspenn på 1310 meter. Da den åpnet i 2013, var den verdens tiende lengste hengebro, og hovedspennet er det lengste i Norge.

Brotårnene har en høyde på 201,5 meter og er det høyeste byggverket på Norges fastland (med unntak av antennemaster). Seilingshøyden er anslått til 55 meter. Det er det lengste brospennet i verden med bare to kjørefelt. Broen har 3,25 m gang- og sykkelvei ved siden av kjørebanen for biltrafikk. Midten av brospennet kan bevege seg mer enn 7 meter til hver side. Dette store utslaget er ikke merkbart for sjåfører ute på broen, fordi kjørebanen midt på spennet ligger 10 meter høyere enn ved brokarene.

Continue Reading